כריתת עצים חוק

תוכן עניינים

כל החלטה לבצע כריתת עצים במקום מסוים מתקבלת בלב כבד. כך, גם פקידי עירייה או אנשים העובדים במועצות מקומיות, ונדרשים להחליט על פעולה שכזו, עושים זאת כי אין ברירה. זאת מפני שכל עץ הוא בעל חשיבות סביבתית, וגם תורם ליופי ולנוי בכל מקום שבו הוא נמצא. למעשה, מכיוון שעצים הם משאב כה חשוב ובעל משמעות לחיים של כולנו, כאשר נדרשת כריתת עצים – חוק רשמי הנוגע לכריתה והעתקת מקום של עצים קובע כי נדרשת קבלת אישור לכל עץ בוגר שאותו רוצים לכרות או להעתיק.

האם החוק מאפשר לכרות עצים?

באופן כללי, חוקים נועדו להסדיר את הפעילות התקינה של כל חברה, ולוודא כי כל פעולה או מעשה שמתבצעים במדינה יהיו תואמים לקוד ההתנהגות החוקי ולא יפרו את טובת הפרט או הכלל. הדבר תקף לגבי מעשים שמתבצעים בין בני אדם וגם לגבי מעשים שהביצוע שלהם יכול לפגוע בחברה כולה. כזהו היחס גם בנוגע לכריתת עצים – חוק. בישראל יש חשיבות רבת שנים לשמירה על הטבע ושמירה על העצים במדינה, ולכן כל כריתה של עץ בוגר מחייבת קבלת אישור חוקי. בעזרת החקיקה בתחום זה, המדינה מצליחה למנוע כריתה בלתי מבוקרת של עצים, ולשמור על המשאב הלאומי החשוב הזה – שחשוב לכל אחד ואחת מאתנו.

תהליך קבלת האישור לביצוע כריתת עצים

החוק קובע כי עץ בוגר הוא כל עץ שגובהו יותר ממטר ושלושים ס"מ, ושהיקפו הוא יותר מ-10 או מ-20 ס"מ. עצים שאינם נופלים בהגדרה זו אינם נחשבים לעצים בוגרים ולכן אינם מוגנים באופן אוטומטי על פי חוק. החוק מתייחס גם לכריתה וגם להעתקה של עצים בוגרים, וכל פעולה כזו מצריכה את ההליך הרשמי של בקשת האישור לביצועה.

כדי להתחיל בתהליך, ניתן להוריד את טופס הבקשה מהאתר של משרד החקלאות או של הקק"ל, ולמלא אותו עם הפרטים האישיים שלכם, מתן מידע על מיקום העץ ופירוט הסיבות שבגינן אתם מעוניינים לבצע כריתה או העתקה של העץ. לטופס הבקשה יש לצרף את אישור התשלום על האגרה ששילמתם (בגובה 48.5 ש"ח), וכן אישור על בעלות על השטח, במקרה ומדובר בשטח פרטי שלכם.

לאחר הגשת הבקשה לפקיד היערות המקומי, היא תיבחן ויוחלט אם לקבל אותה. במרבית המקרים, הבקשה מתקבלת, במיוחד אם מתחייבים לשתול עץ חדש במקום העץ שעומדים לכרות.

כריתת עצים בהתאם לחוק עם "איכות הגיזום"

חברת "איכות הגיזום" היא חברה וותיקה ומנוסה בתחום כריתת עצים וגיזום עצים. החברה פועלת כבר שני עשורים בהצלחה רבה, וסיפקה את שירותיה למגוון רחב של לקוחות מרוצים – כולל לקוחות פרטיים, מועצות מקומיות, גופים ציבוריים ועוד. החברה פועלת בהתאם לחוק – ומבצעת כריתת עצים רק כאשר הדבר מאושר. הצוותים המקצועיים של החברה ערוכים לתת מענה לכל צורכי הכריתה והגיזום שלכם, ואנו מזמינים אתכם לפנות אלינו לקבלת ייעוץ בנושא.

תפריט נגישות

התקשר עכשיו!