כריתת עצים בישראל

תוכן עניינים

כריתת עצים בישראל היא נושא רגיש ועדין למדי. אמנם יש סיבות רבות שיכולות לגרום לצורך לכרות עצים, אך מכיוון שמדובר על לא פחות ממשאב לאומי של ממש, יש לבצע הסדרה של הנושא, לפני שניתן לכרות אפילו עץ אחד ויחיד. כריתת עצים נדרשת לא פעם, בייחוד כאשר מתבצעות תכניות פיתוח כלשהן, או כאשר יש סכנה ממשית לכך שעץ מסוים יקרוס אם לא יכרתו אותו. אך מכיוון שמדינת ישראל חרטה על דגלה את נושא נטיעת העצים והשמירה עליהם, החוק מחייב קבלת אישור לכל כריתה או העתקה של עצים במדינה.

מה נדרש לצורך ביצוע כריתת עצים בישראל?

כדי לקבל אישור חוקי לבצע כריתת עצים בישראל, יש לפנות באופן רשמי למשרד החקלאות או לקק"ל. הפנייה מתבצעת באמצעות פקיד היערות המקומי, שהוא תפקיד שקיים בכל רשות מקומית בישראל. על מנת לקבל אישור מפקיד היערות, יש להגיש טופס בקשה רשמי. את הטופס ניתן להוריד מהאתר של משרד החקלאות ומהאתר של הקרן הקיימת לישראל.

בטופס יש למלא את הפרטים של מבקש הבקשה, את מיקום העץ או העצים שהוא מעוניין לבקש לכרות, וכן את הסיבה לפעולת הכריתה. בנוסף לכך, ישנה אגרה לא יקרה בסך 48.5 שקלים שיש לשלם כדי להגיש את הבקשה.

לאחר שהטפסים מתקבלים אצל פקיד היערות, הוא רשאי לאשר או לדחות את הבקשה. אם מדובר במצב שבו יכולה להיות התנגדות לכריתת העץ, דבר שקורה לא פעם, פקיד היערות יכול לבקש לבוא ולבחון מקרוב את מצב העץ ואת סביבתו. רק לאחר בחינת הבקשה, הוא יחליט אם לאשר אותה. בדרך כלל, גם כאשר מתקבל האישור הנכסף, מועד הכריתה ייקבע לתאריך מאוחר יותר, כדי לאפשר הגשת התנגדויות לכריתת העץ או העצים. בדרך כלל מוגשות התנגדויות כאשר מדובר בכריתה של עצים שנמצאים בשטח משותף או ציבורי.

חובה לקבל אישור חוקי

חשוב לדעת כי פעולה של כריתת עצים בישראל ללא קבלת אישור היא בלתי חוקית ועלולה לעלות בקנסות יקרים. מדינת ישראל מעוניינת לשמור על העצים שלה, ולמנוע מצב שבו כל אחד יבחר לכרות עצים ללא בקרה מרוכזת. כאשר מזמינים חברה מקצועית לביצוע כריתת עצים בישראל, יש להציג בפניה את האישור לכריתת העץ. כורתי עצים מקצועיים לא יבצעו את העבודה ללא ווידוא שמדובר בפעולה מאושרת על פי חוק. זאת מכיוון שהם מסתכנים בקבלת קנסות יקרים אם יבצעו כריתה לא מאושרת. גם הלקוחות שמזמינים את הכריתה יכולים להיענש במקרה כזה, גם כאשר הכריתה מבוצעת כל ידי גורם חיצוני כלשהו.

חברת "איכות הגיזום" מתמחה כבר יותר משני עשורים בביצוע כריתות עצים ברחבי הארץ. החברה מחזיקה בכל ההסמכות הנדרשות לעבודה בגובה רב, ומציעה את שירותיה המקצועיים ללקוחות פרטיים, גופים ציבוריים וכן עיריות ומועצות מקומיות.

תפריט נגישות

התקשר עכשיו!