אישור כריתת עצים

תוכן עניינים

לא כל מי שמחזיק חצר עם עצים ברשותו יודע כי אם ירצה לבצע כריתה של אחד העצים, הוא יצטרך לקבל אישור מהמדינה לשם כך. למעשה, גם אם העץ נמצא בבעלות פרטית לחלוטין, הוא עדיין נחשב לצמח מוגן, ואסור לכרות או להעתיק אותו ממקומו ללא קבלת האישור. הדבר תקף לא רק לבעלי גינות וחצרות, אלא גם לדיירים בבתים משותפים, לגופים ציבוריים ולכל גורם שמעוניין לבצע כריתה של עץ בודד או כריתה של מספר עצים.

את האישור יש לקבל מבעל תפקיד שנקרא פקיד יערות. פקידי היערות היו בעבר שייכים באופן בלעדי לקרן הקיימת לישראל, אך כיום חלק גדול מהם משתייך למשרד החקלאות. מדובר בתפקיד שקיים בכל רשות מקומית, והוא הגורם שבסמכותו לאשר או לדחות כל בקשה לכריתת עצים במדינה.

אישור כריתת עצים

מדוע נדרשת קבלת אישור כריתת עצים?

מבחינה הגיונית, היה אפשר לצפות כי אם עץ כלשהו נמצא בשטח פרטי, ואפילו ניטע בידי בעל השטח, הוא יוכל לבצע כל פעולה שירצה ביחס לעץ באופן חופשי. זה אכן היה המצב בעבר, אך מכיוון שהיחס לעצים במדינה הוא כאל משאב לאומי בעל חשיבות רבה, כל עץ בוגר במדינה נחשב לעץ מוגן. עצים נחשבים לחלק מהאתוס הלאומי הישראלי, עוד מהימים שבהם הקרן הקיימת לישראל ביצעה פרויקטים של נטיעת יערות בכל רחבי הארץ. לכן, לא ניתן לכרות עצים ללא קבלת אותו אישור חוקי. כך המדינה מצליחה למנוע מצב בו נכרתים עצים ללא בקרה.

כיצד תוכלו לקבל את האישור?

אישור כריתת עצים יכול להתקבל מפקיד היערות המקומי לאחר שהוגשה הבקשה המתאימה. הבקשה צריכה להיות מוגשת על ידי מילוי טופס בנושא זה ותשלום אגרה מינימלית (בגובה 48.5 שקלים). כל טופס בקשה מכיל את הפרטים האישיים של מגיש הבקשה, את מיקום העץ או העצים שיש לכרות וכן את כל הסיבות שבגינן רוצים לבצע את כריתתם. אם העץ נמצא בשטח פרטי בבעלותכם, יש להגיש גם אישור של בעלות על אותו השטח.

רק לאחר שהגשתם את הבקשה, היא תיבחן על ידי פקיד היערות. במרבית המקרים האישור מתקבל באופן די מיידי. רק במקרים בהם יש חשש כי כריתת העץ היא אינה מוצדקת או כי תהיה התנגדות לכריתה, פקיד היערות יכול להחליט ולבחון את המיקום עצמו, בטרם הוא מקבל החלטה בנושא.

כריתת עצים מבצעים רק עם הטובים ביותר בתחום

לאחר שקיבלתם את האישור המיוחל, יש לפנות לחברת כריתת עצים מקצועית, כמו חברת "איכות הגיזום", ולשכור את שירותיה. כל חברה מקצועית בתחום תבקש לראות את אישור כריתת עצים שהתקבל, בטרם היא תבצע את הפעולה בשטח. מכיוון שמדובר בעבודה שיש בה סיכון מסוים והיא צריכה להתבצע באופן מקצועי ובטיחותי, חשוב לעבוד עם הטובים ביותר בתחום זה ולא להתפשר על רמת המקצועיות של ביצוע העבודה.

קישורים שתוכלו להוריד טופס בקשה לרישיון כריתת עצים

תפריט נגישות

התקשר עכשיו!